Menu

Talentklasser

Talentklasser – Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle

Fredericia KF samarbejder med Fredericia Eliteidræt omkring talentudvikling af de piger, som har de fodboldfaglige evner og et udviklingspotentiale til eliteniveau nationalt/internationalt. Talentet skal besidde lyst, motivation, og engagement.

Disse piger kan fra 7. klasse søge optagelse i talentklasserne på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle. Fredericia KF har talenter fordelt i klasserne 7. – 9., samt ungdomsuddannelserne.

Eliteidrætsordningen – talentklasser i idræt i folkeskolen Et tæt samarbejde mellem Fredericia Eliteidræt, Fredericia KF og idrætsskolen Ullerup Bæk giver fodbold piger mulighed for at kombinere talenttræning med skolegang.

Ullerup Bæk Skolen har talentklasser i sport i samarbejde med Team Danmark og Fredericia Eliteidræt, hvor idrætstalenter, har mulighed for at kombinere eliteidræt/talenttræning med almindelig skolegang. Elever i talentklasserne får fri til at kunne deltage i morgentræning tirsdag og torsdag fra kl. 7.45 – 9.30.

Eliteidræt i ungdomsuddannelserne Er du i ungdomsuddannelse er reglerne for deltagelse ikke væsentlig forskellig. Ungdomsuddannelserne har ikke hele talentklasser i idræt. Til gengæld samles talenterne på linjer inden for de forskellige studieretninger, hvor der gives fri eller plads til talenttræning på tirsdage og torsdage mellem 7.45 og 9.30

Retningslinjer for optagelse i din idræt - morgentræning Der optages kun udøvere, som i folkeskoleregi ønsker et skoleskift til Ullerupbæk Skolen. Derudover optages udøvere i 10´ ende, STX, HTX og HHX. Yderligere er det muligt, at der kan deltage talenter, der efter endt skolegang kan kombinere arbejde eller videregående uddannelse med talenttræning, så det giver mulighed for at kunne træne med begge gange på morgentræningen. Den enkeltes spilleres niveau bestemmes af talentpotentiale samt viljen, evnen og muligheden for at udvikle talentet.

Proces for optagelse

09.01-2019 Informationsmøde om optagelse til talentklasse. Sted: Fredericia Idrætscenter – ADP loungen kl. 19.00-20.30

Mødet er for interesserede idrætsudøvere, forældre, desuden klubber og trænere m.m.

 

22.01-2019 Ansøgere kan deltage i morgentræningen, kl. 07.45 – 09.30

 

25.01-2019 Frist for ansøgning fra idrætsudøvere om optagelse til talentklasserne

 

29.01-2019 Udtagelsestræning for ansøger fodbold piger kl. 07.45 – 09.30

Ansøgerens fodboldmæssige færdigheder vurderes indenfor 4 hovedområder:

Taktisk - spilintelligens

Mentalt - attitude

Teknisk - teknik

Fysisk - speed

 

29.01-2019 Motivationssamtale med ansøger, forældre, skole, Fredericia Eliteidræt, klub

(ved behov)

 

01.02-2019 Svar på udtagelsestræning (bestået, ikke bestået)

Bestået: ansøgers niveau er godkendt til indstilling til talentklassen

Ikke bestået: ansøgers niveau er ikke godkendt til indstilling til talentklassen

 

04.03-2019 Besked om optagelse i talentklasser fra Fredericia Eliteidræt

 

August 2019 Optaget talenter starter i talentklasser på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle

Morgentræning tirsdag kl. 07.45 – 09.30 fodbold

Morgentræning torsdag kl. 07.45 – 09.30 styrketræning

 

Generel info

Ansøgningsskemaer og info om talentklasserne: http://www.fredericiaeliteidraet.dk/

Trænere for talentklasserne fodbold piger: Kristian Rasmussen (træner Fredericia KF Jyllandsserien), Martin Marcher (træner Fredericia KF U14)

Fredericia KF kontaktperson: Talentkoordinator Martin Marcher, tlf. 22 88 29 33