Menu

Talentklasser

Talentklasser – Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle

Fredericia KF samarbejder med Fredericia Eliteidræt omkring talentudvikling af de piger, som har de fodboldfaglige evner og et udviklingspotentiale til eliteniveau nationalt/internationalt. Talentet skal besidde lyst, motivation, og engagement.

Disse piger kan fra 7. klasse søge optagelse i talentklasserne på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle. Fredericia KF har talenter fordelt i klasserne 7. – 9., samt ungdomsuddannelserne.

Eliteidrætsordningen – talentklasser i idræt i folkeskolen Et tæt samarbejde mellem Fredericia Eliteidræt, Fredericia KF og idrætsskolen Ullerup Bæk giver fodbold piger mulighed for at kombinere talenttræning med skolegang.

Ullerup Bæk Skolen har talentklasser i sport i samarbejde med Team Danmark og Fredericia Eliteidræt, hvor idrætstalenter, har mulighed for at kombinere eliteidræt/talenttræning med almindelig skolegang. Elever i talentklasserne får fri til at kunne deltage i morgentræning tirsdag og torsdag fra kl. 7.45 – 9.30.

Eliteidræt i ungdomsuddannelserne Er du i ungdomsuddannelse er reglerne for deltagelse ikke væsentlig forskellig. Ungdomsuddannelserne har ikke hele talentklasser i idræt. Til gengæld samles talenterne på linjer inden for de forskellige studieretninger, hvor der gives fri eller plads til talenttræning på tirsdage og torsdage mellem 7.45 og 9.30

Retningslinjer for optagelse i din idræt - morgentræning Der optages kun udøvere, som i folkeskoleregi ønsker et skoleskift til Ullerupbæk Skolen. Derudover optages udøvere i 10´ ende, STX, HTX og HHX. Yderligere er det muligt, at der kan deltage talenter, der efter endt skolegang kan kombinere arbejde eller videregående uddannelse med talenttræning, så det giver mulighed for at kunne træne med begge gange på morgentræningen. Den enkeltes spilleres niveau bestemmes af talentpotentiale samt viljen, evnen og muligheden for at udvikle talentet.

Proces for optagelse til talentklassen

08.01-2020     Informationsmøde, sted: Fredericia Idrætscenter – loungen kl.     19.00-20.30

Mødet er for interesserede idrætsudøvere, forældre, desuden klubber og trænere m.m.

14.01-2020     Ansøgere kan deltage i morgentræningen, kl. 07.45 – 09.15, Kunstbanen Madsby, Fredericia FF

21.01-2020     Ansøgere kan deltage i morgentræningen, kl. 07.45 – 09.15, Kunstbanen Madsby, Fredericia FF

28.01-2020     Udtagelsestræning for ansøger fodbold piger kl. 07.45 – 09.15, Kunstbanen Madsby, Fredericia FF

Ansøgerens fodboldmæssige færdigheder vurderes indenfor 4 hovedområder:

Taktisk - spilintelligens

Mentalt - attitude

Teknisk - teknik

Fysisk – speed

21.01-2020     EVT. motivationssamtale med ansøger, forældre, skole, Fredericia Eliteidræt (ved behov)

27.01-2020     Svar på udtagelsestræning (bestået, ikke bestået)

Bestået: ansøgers niveau er godkendt til indstilling til talentklassen

Ikke bestået: ansøgers niveau er ikke godkendt til indstilling til talentklassen

30 .01-2020    Frist for ansøgning fra idrætsudøvere om optagelse til talentklasserne

03.02-

06.02-2020     EVT. motivationssamtale med ansøger, forældre, skole, Fredericia Eliteidræt, klub (ved behov)

02.03-2020    Besked om optagelse i talentklasser fra Fredericia Eliteidræt

August 2020   Optaget talenter starter i talentklasser på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle

Morgentræning tirsdag kl. 07.45 – 09.15 fodbold

Morgentræning torsdag kl. 07.45 – 09.15 styrketræning

 

Generel info

Ansøgningsskemaer og info om talentklasserne: http://www.fredericiaeliteidraet.dk/

Trænere for talentklasserne fodbold piger: Talentkoordinator, Martin Marcher

Fredericia KF kontaktperson: Talentkoordinator Martin Marcher, tlf. 22 88 29 33