Menu

Talentklasser

Talentklasser – Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle


Fredericia KF samarbejder med Fredericia Eliteidræt omkring talentudvikling af de piger, som har de fodboldfaglige evner og et udviklingspotentiale til eliteniveau nationalt/internationalt. Talentet skal besidde lyst, motivation, og engagement.
Disse piger kan fra 7. klasse søge optagelse i talentklasserne på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle. Fredericia KF har talenter fordelt i klasserne 7. – 9., samt ungdomsuddannelserne.


Eliteidrætsordningen – talentklasser i idræt i folkeskolen
Et tæt samarbejde mellem Fredericia Eliteidræt, Fredericia KF og idrætsskolen Ullerup Bæk giver fodbold piger mulighed for at kombinere talenttræning med skolegang.
Ullerup Bæk Skolen har talentklasser i sport i samarbejde med Team Danmark og Fredericia Eliteidræt, hvor idrætstalenter, har mulighed for at kombinere eliteidræt/talenttræning med almindelig skolegang. Elever i talentklasserne får fri til at kunne deltage i morgentræning tirsdag og torsdag fra kl. 7:45 – 9:30.


Eliteidræt i ungdomsuddannelserne
Er du i ungdomsuddannelse er reglerne for deltagelse ikke væsentlig forskellig. Ungdomsuddannelserne har ikke hele talentklasser i idræt. Til gengæld samles talenterne på linjer inden for de forskellige studieretninger, hvor der gives fri eller plads til talenttræning på tirsdage og torsdage mellem 7:45 og 9:30


Retningslinjer for optagelse i din idræt - morgentræning
Der optages kun udøvere, som i folkeskoleregi ønsker et skoleskift til Ullerupbæk Skolen. Derudover optages udøvere i 10´ ende, STX, HTX og HHX. Yderligere er det muligt, at der kan deltage talenter, som efter endt skolegang kan kombinere arbejde eller videregående uddannelse med talenttræning, så det giver mulighed for at kunne træne med begge gange på morgentræningen.
Den enkeltes spilleres niveau bestemmes af talentpotentiale samt viljen, evnen og muligheden for at udvikle talentet.


Proces for optagelse til talentklassen. 
05.01-2021     Ansøgere kan deltage i morgentræningen, kl. 07:45 – 09:15, Kunstbanen Madsby, Fredericia FF
12.01-2021     Ansøgere kan deltage i morgentræningen, kl. 07:45 – 09:15, Kunstbanen Madsby, Fredericia FF
13.01-2021     Informationsmøde, sted: Fredericia Idrætscenter

Mødet er for interesserede idrætsudøvere, forældre, desuden klubber og trænere m.m.

24 .01-2021      Frist for ansøgning fra idrætsudøvere om optagelse til talentklasserne
Uge 4-5-2021    Udtagelsestræning for ansøger fodbold piger kl. 07:45 – 09:15, Kunstbanen Madsby, Fredericia FF

Ansøgerens fodboldmæssige færdigheder vurderes indenfor 4 hovedområder:

Taktisk - spilintelligens
Mentalt - attitude
Teknisk - teknik
Fysisk – speed

Uge 5-2021   Svar på udtagelsestræning (bestået, ikke bestået)

Bestået: ansøgers niveau er godkendt til indstilling til talentklassen
Ikke bestået: ansøgers niveau er ikke godkendt til indstilling til talentklassen

08.02-2021     EVT. motivationssamtale med ansøger, forældre, skole, Fredericia Eliteidræt (ved behov)
24.02-2021     EVT. motivationssamtale med ansøger, forældre, skole, Fredericia Eliteidræt, klub (ved behov)
26.02-2021     Besked om optagelse i talentklasser fra Fredericia Eliteidræt
August 2021    Optaget talenter starter i talentklasser på Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre Alle

Morgentræning tirsdag kl. 07:45 – 09:15 fodbold
Morgentræning torsdag kl. 07:45 – 09:15 styrketræning

Generel info

Ansøgningsskemaer og info om talentklasserne: http://www.fredericiaeliteidraet.dk/
Trænere for talentklasserne fodbold piger: Talentkoordinator, Martin Marcher
Fredericia KF kontaktperson: Talentkoordinator Martin Marcher, tlf. 22 88 29 33